Lyssna på sidan Lyssna

Olika typer av serveringstillstånd

TIllfälligt eller stadigvarande tillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla tillfälligt eller vara stadigvarande.

TIllfälligt tillstånd kan gälla ett enstaka tillfälle eller enstaka period och avse servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Med enstaka tidsperiod menas från några dagar upp till två månader.

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbunden, återkommande verksamhet.

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare och kan avse året runt eller årligen under viss tid, till exempel sommarsäsongen.

Servering till slutet sällskap eller till allmänheten

Alkoholservering kan ske till slutet sällskap eller till allmänheten.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som utöver den aktuella tillställningen har någon form av bestående gemensamt intresse, till exempel i en förening, företag eller annan sammanslutning.

För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Gäster på ett hotell eller liknande är inte ett slutet sällskap.

Det är inte fråga om ett slutet sällskap om annonsering sker i

  • massmedia
  • sociala medier
  • internet
  • affischering
  • eller om medlemskap kan lösas i entrén.

Är det inte ett slutet sällskap, räknas det som att serveringen sker till allmänheten. En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagen är i alkohollagens mening alltid en servering till allmänheten.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.