Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplanen – Granskningshandling

Välkommen till Sävsjö kommuns förslag till ny översiktsplan!

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden. Den här nya översiktsplanen är digital för att bli lättare att ta till sig. I översiktsplanen finns interaktiva kartor där det går att zooma in och ut direkt i planen för att titta närmare eller få en helhetsbild över den utveckling som föreslås. Om du vill veta mer om hur man läser planen, gå in på avsnittet med läsanvisningen.

Under sommaren 2022 var översiktsplanen ute på samråd. Nu har vi gjort justeringar utifrån de synpunkter som kommit in och planen är nu ute på granskning. I samrådsredogörelsen kan du se vilka ändringar som genomförts och hur synpunkterna har beaktats. Från den 20 september till den 20 november 2023 är det möjligt att återigen komma in med synpunkter. Klicka här för att lämna synpunkter.