Lyssna på sidan Lyssna

Anhörig till person med demens

Du som har en närstående som har eller misstänks ha en demenssjukdom kan få stöd genom Sävsjö kommuns demensteam. Vi ger stöd, råd och handledning till demenssjuka, anhöriga och personal.

Vi har som mål:

  • Att kvalitén höjs i vården och omsorgen om den demenssjuke.
  • Att på ett tidigt stadium ge individen ett anpassat stöd.
  • Att den demenssjuke och dennes anhöriga upplever trygghet i sin livssituation.

Respekt för var och ens integritet är centralt för demensteamet, till oss kan du vända dig i förtroende.

Vi arbetar under tystnadsplikt. 

Vi som arbetar i demensteamet är:

  • Distriktsläkare
  • Distriktssköterska
  • Arbetsterapeut
  • Områdeschef
  • Demenssjuksköterska

Demensteamet samarbetar med anhörigsamordnare, biståndshandläggare och dagverksamheten.

Kontakt

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.