Lyssna på sidan Lyssna

Demensteam

Demensteamet finns för dig med en närstående som har eller misstänks ha någon form av demenssjukdom. Vi ger stöd, råd och handledning till demenssjuka, anhöriga och personal.

Vi som arbetar i demensteamet är:

  • Distriktsläkare
  • Distriktssköterska
  • Arbetsterapeut
  • Områdeschef
  • Demenssjuksköterska

Demensteamet samarbetar med anhörigsamordnare, biståndshandläggare och dagverksamheten.

Vi har som mål:

  • Att kvalitén höjs i vården och omsorgen om den demenssjuke.
  • Att på ett tidigt stadium ge individen ett anpassat stöd.
  • Att den demenssjuke och dennes anhöriga upplever trygghet i sin livssituation.

Respekt för var och ens integritet är centralt för demensteamet, till oss kan du vända dig i förtroende.

Vi arbetar under tystnadsplikt. 

Kontakt

Enhetschef Hemsjukvård

Monica Karlsson
0382-155 59

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.