Lyssna på sidan Lyssna

Boende för barn

Barn och ungdomar med funktionshinder kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen. Dessa insatser kan komma i fråga först om barnet trots stödinsatser i hemmet inte kan bo kvar där.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av ett särskilt komplicerat funktionshinder eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Myndighet vuxna och Myndighet barn

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
Sävsjö Social
0382-154 60

LSS-handläggare

Jennifer Jörgensson
0382-154 25

Telefontid 8.30-9.30

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.