Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om stöd enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och hjälp i vardagen. Du har möjlighet att få praktisk hjälp med det som du inte kan utföra själv.

Lagen om stöd och service (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar stöd till funktionshindrade i form av bland annat personlig assistans, gruppboende, korttidsboende och daglig verksamhet. Du kan också ha rätt till hjälp med inköp, städning och personlig hygien. Det kan vara en hjälp av en person att tillgodose dina rättigheter. Vilket stöd och vilken hjälp du kan få beror på dina individuella behov.

Ansök om insats enligt LSS i blanketten.

Blankett för ansökan om LSS-insats Pdf, 116.8 kB.


I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat ska du erbjudas en så kallad individuell plan. Du kan alltid begära att få en individuell plan.

Syftet med planen är att du själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras för dig. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen mellan de olika aktörerna är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas tillsammans med den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Planen ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Kontakt