Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter i förskola och fritidshem

I Sävsjö kommun tillämpar vi maxtaxa. Det innebär att du betalar avgift baserad på familjens gemensamma bruttoinkomst och antalet barn du har placerade.

Lämna rätt uppgifter

Som vårdnadshavare är du skyldig att lämna rätt uppgifter kring din inkomst för att rätt avgift ska kunna räknas ut. Som inkomst räknas all skattepliktig ersättning du får, inte bara din lön. Ett tips är att ta din årsinkomst och dela med 12 för att få en rättvis månadsinkomst. Det är den nuvarande familjens gemensamma bruttoinkomst som är avgiftsgrundande. Du betalar avgift 12 månader om året.

Om du inte lämnar någon inkomst kommer din avgift att bli på maxtaxans högsta belopp. Alla förändringar av inkomst eller andra familjeförhållanden som kan påverka avgiften ska meddelas direkt. Ändring av inkomst gör du via våra e-tjänster.

e-tjänst ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstjämförelse

Varje år genomför vi i kommunen en inkomstjämförelse. Då jämför vi den inkomstuppgift vårdnadshavarna lämnat till kommunen mot Skatteverkets uppgift om taxerad inkomst. Den kontrollen sker två år bakåt i tiden. Har du lämnat för låg inkomst får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift får du pengar tillbaka.

Beräkning av avgiften

Avgiften beror dels på inkomst men också på hur många barn du har placerade i förskola och fritidshem. Här kan du se hur avgiften beräknas. Det är alltid det yngsta barnet som är barn nummer ett. För att se aktuella belopp, gå till Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avgiftstaket för maxtaxa indexuppräknas varje år av Skolverket.

Avgifter förskola

  • för barn 1 är avgiften 3 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
  • för barn 2 är avgiften 2 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
  • för barn 3 är avgiften 1 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
  • för barn 4 ingen avgift

Avgifter fritidshem

  • för barn 1 är avgiften 2 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
  • för barn 2 är avgiften 1procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
  • för barn 3 är avgiften 1procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts

Barn som är tre år och är berättigade till allmän förskola får från och med höstterminen ett avdrag på avgiften med 22,5 procent om de har en omsorgsplats. Avdraget görs under hela året.

Delad faktura

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg (gäller både förskola och fritidshem) kan ni få delad faktura. Om bara en av vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg betalar den hela avgiften.