Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Hemtjänsten kan komma hem och hjälpa dig med olika insatser i hemmet. När du ansöker om hemtjänst gör biståndshandläggaren en bedömning av vad du behöver hjälp med. Det kan vara saker som personlig omvårdnad, städ och ledsagning.

Ansöka om hemtjänst

Om du behöver stöd och hjälp i ditt boende tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan kontakta biståndshandläggare via telefon, mejl eller med en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren bokar sedan en tid för hembesök. Vård och omsorg i form av hemtjänst är alltid behovsprövat och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan kan bara göras av dig som behöver stöd och det är biståndshandläggare som beviljar insatsen. Handläggningstiden vid ansökan om hemtjänst är ca 1-2 veckor.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst kan innebära allt från servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. Vad du får för hjälp kan också förändras över tid, i takt med att ditt behov ser annorlunda ut. Du är med och bestämmer tillsammans med din biståndshandläggare hur dina insatser ser ut. Vi är måna om att respektera din integritet och rätt att bestämma över dig själv.

Flera av insatserna finns mer utförligt beskriva på egna sidor under Stöd i hemmet.

Vad kostar hemtjänst?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg. Maxtaxan innebär att du betalar maximalt 2575 kronor per månad för vård och service.

Läs mer om hur det funkar på sidan Avgifter i äldreomsorgen.

Trygghetslarm

Kommunen erbjuder mot viss avgift, trygghetslarm till boende ute i kommunen. Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Du kan med en knapptryckning få kontakt med hemtjänsten. Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad. Om du bor i särskilt boende ingår trygghetslarm.

Trygghetslarmet ringer automatiskt till Trygghetscentralen i Örebro som i sin tur larmar personal inom hemtjänsten i Sävsjö kommun.

Trygghetslarm behovsprövas och biståndsbedömning görs av biståndshandläggare.

Ledsagning

Ledsagarservice (LSS) beviljas endast till personer som har ett omfattande psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den enskilde ska vara i behov av ledsagning till läkare, sjukhus eller andra vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter för att komma ifråga för ledsagarservice.

Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och kassaservicetjänster. Ledsagarservice kan beviljas för högst 8 timmar per månad.

Avlösning i hemmet

Avlösning kan beviljas till anhöriga eller närstående som vårdar sin fru eller man i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den enskilde ska kunna känna trygghet under den tid som den anhörige eller närstående vistas utanför hemmet. Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har:

  • Ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en anhörig eller närstående som vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning.
  • Uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma.

Insatsen kan beviljas avgiftsfritt för högst 12 timmar per månad.

Nej, möjligheten att ansöka om LOV inom hemtjänsten har upphört.

22 Januari 2024 tog kommunfullmäktige beslut att avveckla valfrihetssystemet LOV. Detta eftersom det varit få externa hemtjänstutförare.

Kommunen övergår till att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Utmaningsrätten
Sävsjö Kommun välkomnar initiativ att utmana kommunen i syfte att överta verksamheten i andra driftsformer.

 

 

Kontakt

Telefontider för biståndshandläggare inom äldreomsorg

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

0382-154 66, 0382-154 28, 0382-154 32

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.