Lyssna på sidan Lyssna

Illustration av valsedlar, valkuvert och valurnor.

Val

Söndagen den 11 september 2022 är val till riksdag, kommun och region i Sverige. Du kan välja att förtidsrösta eller rösta på valdagen.

Allmänna val 2022 - val till riksdag, kommun och region

Den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige. Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och regioner på samma dag i Sverige.

Vallokalerna öppnar den 11 september på valdagen klockan 08.00 och stänger 20.00. Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige.

Du kan läsa om hur valet fungerar på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. Valmyndigheten är ansvarig myndighet för planering och genomförandet av val i Sverige.

Do you want to read about the election in other languages? Go to the website val.se.  Länk till annan webbplats.The Swedish Election Authority (Valmyndigheten) is responsible for the website.

Vallokaler - här röstar du på valdagen

På röstkortet som skickas hem till alla med rösträtt kan du se vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör. Du kan bara rösta i din egen vallokal (den vallokal som står på ditt röstkort) på valdagen. Men du kan förtidsrösta innan valdagen eller i en förtidsröstningslokal som är öppen på valdagen. I Kulturhuset i Sävsjö kan du förtidsrösta även på valdagen.

Visste du att den rösträkning som sker på valnatten och på onsdagen efter valet är offentlig? Den är alltså öppen för allmänheten.

Vallokaler på valdagen den 11 september 2022
ValdistriktVallokalAdressÖppettider
Sävsjö, VallsjöKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
Sävsjö, LjungaKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
Sävsjö, SödraKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
VrigstadMatsalen i Vrigstad
skola
Slättsjövägen 2,
Vrigstad
Klockan 8.00-20.00
StockarydIOGT-NTO:s
föreningslokal
Järnvägsgatan 31,
Stockaryd
Klockan 8.00–20.00
RörvikRörviks skolaNygatan 2, RörvikKlockan 8.00–20.00

Jag vill förtidsrösta - var gör jag det?

Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige. Ta med röstkort och ID-handling vid förtidsröstning.

Förtidsröstningslokalerna i Sävsjö kommun är:

Sävsjö

Plats: Entré i Kulturhuset,
Öppettider: måndag-torsdag klockan 15.00-19.00, fredag-söndag 10.00-13.00.

Öppet för förtidsröstning även på valdagen mellan klockan 08.00-20.00.

Vrigstad

Plats: Matsalen i Vrigstad skola,
Öppettider: måndag-fredag klockan 16.00-18.00.

Stockaryd

Plats: Restaurang/matsal på Södergården,
Öppettider: måndag-fredag klockan 16.00-18.00.

Rörvik

Plats: uppehållsrum och lektionssalar i Rörviks skola.
Öppettider: måndag-fredag klockan 15.30-17.30.

Du som har svårt att ta dig till vallokalen på valdagen eller en lokal för förtidsröstning på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan få hjälp av ambulerande röstmottagare. De är utsedda röstmottagare som åker hem till dig och hjälper dig att rösta i ditt eget hem. De ambulerande röstmottagarna kommer även att besöka särskilda boenden i kommunen så att alla har möjlighet att rösta. Du kommer dock inte kunna boka ambulerande röstmottagare till eller på själva valdagen den 11 september.

Du som vill rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare bokar tid genom att ringa kommunens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

I år har flera ändringar genomförts av vallagen som reglerar hur val går till i Sverige. Nytt för i år är att du som väljare ska få välja dina valsedlar utan insyn, det vill säga på en avskärmad plats. Detta kan innebära längre köer än tidigare.

Enligt vallagen ska varje väljare göra i ordning sin röst i enskildhet. Detta innebär att det bara är du själv som ska vara bakom valskärmen när du gör i ordning din röst. Om du behöver hjälp och stöd med att ta valsedlarna eller göra i ordning din röst så kan du be att en röstmottagare hjälper dig med detta. Du får också anlita någon annan person som hjälper dig. Röstmottagare är de personer som arbetar och sköter om vallokalerna och lokalerna för förtidsröstning.

Illustration av person i lila slöja och rosa kläder som håller i valsedlar bakom ett insynsskydd

Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen och har fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och har fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Ta med en giltlig ID-handling, exempelvis pass eller körkort när du ska rösta i vallokal eller förtidsröstningslokal (vid förtidsröstning tar du även med ditt röstkort).

Om du saknar all typ av legitimation kan någon som känner dig, som i sin tur har legitimation, intyga din identitet. Den personen måste gå med dig till förtidsröstnings- eller vallokalen och visa sin legitimation. Om din legitimation gått ut, kan den eventuellt ändå användas. Det är upp till röstmottagaren att avgöra.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.