Lyssna på sidan Lyssna

Val

Riksdag, landsting och kommun

I Sverige genomförs val den tredje söndagen i september vart fjärde år.

Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag i Sverige. Det går till på samma sätt som val till riksdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget och har fyllt 18 år senast på valdagen
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och har fyllt 18 år senast på valdagen

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.