Lyssna på sidan Lyssna

Obligatorisk ventiollationskontroll – OVK

Du som hyr ut ett flerbostadshus ska göra en kontroll av ventilationen i huset. När och hur ofta beror på vilken ventilation du har.

Visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemet fungerar

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras i alla byggnader regelbundet. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet. Kravet på OVK finns sedan 1991. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man hitta certifierade kontrollanter.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en byggnad har, samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på OVK omfattar inte industribyggnader. En-och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna från OVK. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Vid varje OVK ska följande kontrolleras:

  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska följande kontrolleras:

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Besiktningsintervaller

Besiktningsintervall 3 år (återkommande besiktning)

Typ av byggnad: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Typ av byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

Endast kontroll vid nybyggnad

Typ av byggnad: En- och tvåbostadhus med FT-, FX-, FTX-ventilation

Förklaringar

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53