Lyssna på sidan Lyssna
En rinnande kran med vatten

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för flera frågor som rör din vardag och ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter måste kommunen ha medan andra verksamheter är frivilliga. 

Det kommunala självstyret och kommunalskatt

Enligt kommunallagen och vår grundlag har landets kommuner rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna genomföra sina uppgifter och ge samhällsservice.

Verksamheter som kommunen måste ha

Riksdagen och regering kan dock besluta om vad kommunerna måste göra genom att lagstifta. Exempel på lagar som styr kommunens verksamheter är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

De flesta uppgifter som kommunen genomför är därmed uppgifter som riksdagen och regering har bestämt att kommunen ska ansvara för. Det ska exempelvis finnas skolverksamhet som barnomsorg, fritidshem, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Fler exempel på obligatoriska verksamheter är:

  • omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.
  • kommunal vuxenutbildning,
  • bibliotek,
  • räddningstjänst,
  • svenska för invandrare (SFI),
  • socialtjänst,
  • samhällsplanering,
  • bygg- och miljöärenden,
  • renhållning och avfallshantering.

Frivilliga verksamheter

Vissa verksamheter väljer kommunen att ha ändå trots att kommunen inte är tvungen. Frivilliga uppgifter kan vara att erbjuda idrottsplatser och anläggningar, badhus, musikskola och kulturevenemang med mera till kommuninvånarna.

Verksamheter som kommunen inte har hand om

Det finns många uppgifter som kommunen inte ansvarar för. Landets regioner och statliga myndigheter ansvarar för uppgifter som omfattar större geografiska områden eller hela landet.

Om kommunen inte har hand om en uppgift så kan kommunen inte heller besluta i frågan. Däremot kan politikerna i kommunen besluta att föra dialog med den ansvariga.

Exempel på vad kommunen inte ansvarar för är kollektivtrafiken i form av bussar och tåg som är länstrafikens, det vill säga, regionens ansvar. Kommunen ansvarar istället för att erbjuda skolskjuts till elever i grundskola och samverka med länstrafiken om kollektivtrafik till kommunernas gymnasieskolor.

Landets regioner ansvarar även för hälso-och sjukvård (vårdcentraler och sjukhus) och vissa kultur, tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.