Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås, och gäller både för laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer om att överklaga beslut på savsjo.se.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Myndighetsnämnden, 12 juni 2024

  Anslaget publicerades: 2024-06-17
  Anslaget avpubliceras: 2024-07-08
  Förvaringsplats för protokollet: Myndighetsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet här Pdf, 9.1 MB.


 • Myndighetsnämnden, 24 januari. 2024

  Anslaget publicerades:2024-01-29
  Anslaget avpubliceras:2024-02-19
  Protokollet förvaras på: Myndighetsförvaltningen


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Underrättelse om granskning: Detaljplan för förskola vid Myrmaden

  VRIGSTAD 3:1 och VRIGSTAD 3:107, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun
  Detaljplanen avser att möjliggöra en ny förskola och en avskild gång- och cykelväg utmed Slättsjövägen, nordvästra Vrigstad. Utrymmet invid korsningen Slättsjövägen-Granbacksvägen har reserverats för det planerade skolområdet. Den nya gång- och cykelvägen ska ansluta tätortens skolor till bostadsområdet Lundby och norra Vrigstad. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).Planförslaget ställs ut för granskning till och med den 3 september 2024. Planhandlingarna finns att läsa på kommunens hemsida www.savsjo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. och i Tillväxthuset (Odengatan 55, Sävsjö). Handlingarna kommer också att tillgängliggöras på biblioteket i Vrigstad (Jönköpingsvägen 10, Vrigstad) från och med den 16 augusti.Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast den 3 september 2024 .


 • Meddelande om samråd: Områdesbestämmelser för EKSJÖHOVGÅRD 7:4 med flera

  Sävsjö kommun har upprättat ett förslag på nya områdesbestämmelser, som ska ställas ut på samråd. Bestämmelserna omfattar riksintressemiljön för Eksjöhovgård och omgivande landskap.
  Områdesbestämmelserna har upprättats i syfte att skapa ett robust skydd av kulturmiljön, för de enstaka byggnadsobjekten så väl som kulturlandskapet till sin helhet. Totalt omfattas en yta på närmare 85 hektar, varav 16 utgörs av Eksjöhovgårdssjön.Samrådstiden pågår från den 31 maj 2024 till och med den 12 augusti 2024. Läsare och berörda sakägare kan skicka in sina synpunkter under den angivna tidsperioden. Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande, i enlighet med plan- och bygglagen.Planhandlingarna ställs ut på följande platser:
  • Tillväxthuset, Odengatan 55, 576 780 Sävsjö
  • Sävsjö kommunhus, Djurgårdsgatan 1, 576 31 Sävsjö
  • Sävsjö bibliotek, Östra Järnvägsgatan 16 A, 576 31 Sävsjö
  Du kan även se planhandlingar digitalt på kommunens webbplats för pågående planarbeten Öppnas i nytt fönster..Synpunkter lämnas skriftligt, via mejl eller brev.Mejladress: sambygg@savsjo.sePostadress:
  Samhällsbyggnadsenheten
  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö
  Yttranden lämnas in senast den 12 augusti 2024 .


 • Tillkännagivande kommunfullmäktige 22 april 2024

  Kallelse och handlingar 2024-04-22 Pdf, 11.5 MB.


 • Tillkännagivande kommunfullmäktige 18 mars 2024

  Kallelse och handlingar 2024-03-18 Pdf, 3.8 MB.


 • Kommunfullmäktige sammanträder 19 februari 2024

  Kallelse och handlingar 2024-02-19 Pdf, 42.5 MB.


 • Kommunfullmäktige sammanträder 22 januari 2024

  Kallelse och handlingar 2024-01-22 Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.