Lyssna på sidan Lyssna

Försäljning av tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Du som ska sälja tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter behöver söka tillstånd.

Sök tillstånd hos kommunen

Du behöver söka tillstånd hos kommunen både för att sälja tobaksvaror och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. Kontakta myndighetsförvaltningen enligt kontaktuppgifter längst ner på denna sidan för att söka tillstånd.

Alla tobakstillstånd följs upp genom tillsyn. Kommunen genom myndighetsförvaltningen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att butiken kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök.

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt tobakstillstånd:

  • Yttre tillsyn. Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat ålderskontroll, marknadsföring och märkning. Besöken kan göras tillsammans med personal från exempelvis Polisen.
  • Inre tillsyn. Din ekonomiska situation och vandel (levnadssätt) kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Myndighetsförvaltningen kan också granska bokföringen.

Myndighetsförvaltningen har en tillsynsplan som delges länsstyrelsen, som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Du betalar för det antal timmar ditt ärende beräknas ta att handlägga.
Timpriset för år 2024 är 1 125 kronor.

Försäljningstillstånd av tobaksvaror

Nytt tillstånd för fast försäljning

8 timmar

Nytt tillstånd för tillfällig försäljning

5 timmar

Ägarbyte eller bolagsändring (ny prövning)

8 timmar

Mindre ändring av bolagsförhållanden eller ägarförhållanden

4 timmar

Tillfällig ändring

2 timmar

Årlig tillsyn av försäljning i detaljhandel

Tobaksvaror

2 timmar

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

0,5 timmar

Tobaksfria nikotinprodukter

0,5 timmar

Folköl

1 timma

Receptfria läkemedel

1 timma

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Livsmedelsinspektör

Linda Stennert
0382-152 65