Lyssna på sidan Lyssna

Lokala naturvårdssatsningar LONA

LONA är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigande kostnader. LONA-bidrag hanteras av Länsstyrelsen.

Sävsjö kommun har vid några tillfällen sökt och beviljats LONA-bidrag. Läs mer om de två senaste projekten nedan. Information om andra tidigare LONA-projekt i kommunen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Anläggande av blomsteräng på södra delen av Sturevallen i centrala Sävsjö

Genom ett LONA-projekt (2020-2021) har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga ängsmark och boplatser för att gynna vilda pollinatörer på södra delen av Sturevallen i centrala Sävsjö. I projektet ingår också att sprida kunskap om pollinatörernas betydelse genom att sätta upp informationstavlor i området. Projektet ska vara slutfört vid utgången av 2021 och påbörjas praktiskt under sensommaren/hösten 2021. Området ligger på västra sidan av Östra Esplanaden i höjd med Lillgatan.


LONA-område på Sturevallen i Sävsjö


Synliggörande av fornlämningar i Hjärtnäs, strax söder om Sävsjö tätort

Genom ett annat tidigare LONA-projekt (2016-2018) har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet har ingått att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.

En ny bilparkering har iordningsställts i anslutning till vandringsleden och den når man genom att svänga av vid vägvisaren för Fornlämning som ligger straxt utanför tätorten på södra infarten från Stockaryd. Den andra, större parkeringen, som har plats för både fler bilar och buss, når man via infarten till Djupadals dammar i höjd med reningsverket, också den utmed infarten till Stockaryd.

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Bronsåldersgraven

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Nyanlagd vandringsstig

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Informationstavlan vid södra parkeringen som nås via vägvisare Fornlämning från väg 761/Stockarydsvägen strax söder om Sävsjö tätort.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.