Lyssna på sidan Lyssna

Känner du någon som är utsatt för våld?

Lyssna och våga fråga

Att bli lyssnad på och trodd är oerhört viktigt för den som blivit utsatt för våld och hot. Du kan hjälpa din vän genom att våga fråga. Ibland kan du behöva fråga flera gånger. Vägen till att bryta upp från en destruktiv relation kan vara lång. Det finns ofta mycket skam och skuld kring att vara utsatt för våld. En viktig del är därför att avlasta och visa på att det alltid är den som använder våld som ansvarar för handlingen.

 • Hitta tillfälle att prata med personen enskilt.
 • Förmedla att du är orolig för hur personen har det.
 • Lyssna på berättelsen utan att ifrågasätta, utan att skuldbelägga den utsatte eller ursäkta den som utsätter.
 • Berätta att det finns stöd att få, förmedla hopp. Ingen ska behöva utstå våld.
 • Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt.
 • Visa att du kan vara ett stöd om personen vill även att du finns kvar om personen väljer att vända sig till dig vid ett senare tillfälle.
 • Ställ raka och konkreta frågor som ”Slår x dig?” och ”Är du rädd för x?”.

 • Ringa anonymt till socialtjänsten, polisen, kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om våld i nära relation.
 • Göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.
 • Om du är anhörig, vän eller arbetskamrat och har behov av att prata med någon kring våldsutsatthet i nära relation, kontakta socialförvaltningen i Sävsjö kommun. Vi har kunskap om våld, dess konsekvenser och vilket stöd som finns att få för den som är våldsutsatt.
 • Har du behov av rådgivning kring en person som är aggressiv och våldsam i nära relation vänder du dig även också till socialtförvaltningen.

Ett barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med socialtjänsten på 0382-154 60.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Telefontider för handläggare

Handläggare på barn- och unga, ekonomiskt bistånd och myndighet vuxen har telefontid vardagar klockan 08.30-09.30.

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.