Lyssna på sidan Lyssna

Skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens förmåga att hantera olyckor. För varje ny politisk mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram antas. I Sävsjö kommun har handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 antagits av kommunfullmäktige.

Läs gärna mer om att förebygga olyckor på arbete på webbplatsen Din säkerhet.  Länk till annan webbplats. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som står bakom webbplatsen.

Trygghetsbokslut för år 2020

Trygghetsbokslutet är en årlig uppföljning av handlingsprogrammet och samordnas av räddningstjänsten. Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet och kunna visa måluppfyllelsen.

Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som leder till en räddningsinsats.

Kostnaden för olyckor i Sävsjö kommun uppgick till cirka 110 miljoner kronor år 2020.

I kostnanden ingår skada på människa och egendom vilket är direkta kostnader. Av den totala kostnaden utgörs ungefär 60 procent av just sådana kostnader. Resterande 40 procent består av indirekta kostnader vilket inkluderar produktionsbortfall.

I trygghetsbokslutet presenteras även statistik över de räddningsinsatser som gjorts under året och aktiviteter kopplade till identifierade risker. Även särskilda händelser som skett under året redovisas.

Läs hela trygghetsbokslutet för 2020. Pdf, 2.3 MB.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Tillförordnad ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55