Lyssna på sidan Lyssna

Olika former av barnomsorg

Förskola för barn mellan 1-5 år

Förskola är en gruppverksamhet för barn i åldern 1–5 år. Verksamheten leds av pedagoger. Det finns både kommunala och fristående förskolor. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. Förskolorna har en egen läroplan, Lpfö 18, som du hittar på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Allmän förskola för barn mellan 3-5 år

Allmän förskola är till för att alla barn mellan tre och fem år ska få tillgång till den pedagogiska stimulans och gruppgemenskap som förskolan ger, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den.

Barn som inte redan har en plats i förskolan erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka på fasta tider som förskolan erbjuder. Det är minst tre dagar per vecka. Den allmänna förskolan är kostnadsfri.

Du måste ansöka om en plats till allmän förskola. Det gör du via våra e-tjänster. Ansök senast den 15 april för start till höstterminen och senast den 15 september för start till vårterminen.

Allmän förskola följer grundskolans terminstider. Det innebär att barn som går på allmän förskola är lediga på skolans lov- och studiedagar.

Pedagogisk omsorg som alternativ till förskola

I pedagogisk omsorg är barngrupperna mindre och verksamheten bedrivs oftast i hemmiljö. 
I Sävsjö kommun finns pedagogisk omsorg endast i Stockaryd. Ansökan görs via webben på samma sätt som för förskola.

Kontakt

Förskoleenheten

Västra Järnvägsgatan 11B
576 35 Sävsjö

Handläggare

barnomsorg
0382-152 71

Telefontid

måndag, onsdag-torsdag 08.00 - 16.00
fredagar 08.00 - 12.00