Lyssna på sidan Lyssna
Två händer som håller i varandra mot en grön bakgrund

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sävsjö kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet.

Vad får jag lämna förslag om?

Du kan lämna förslag om allt som kan röra kommuners verksamhet och frågor som kommunen ansvarar för. Tänk på att ditt medborgarförslag ska innehålla ett konkret förslag.

Regler för medborgarförslag är:

  • Vi kan inte behandla enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.
  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska vara med och du ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Olika ämnen ska inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Ditt förslag ska behandla ett ämne som kommunfullmäktige har rätt att besluta om.
  • Beslut om ditt medborgarförslag ska fattas av kommunfullmäktige inom ett år från det att det lämnades in.

Så här gör du för att lämna medborgarförslag

Har du frågor så är du välkommen att mejla kommun@savsjo.se eller ring 0382-152 00 så hjälper vi gärna till med svaren.

Välkommen med ditt förslag!

Kontakt

Kommunkansli

kansli@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö