Lyssna på sidan Lyssna

Valnämnden

Valnämnden har det politiska ansvaret för genomförande av de allmänna valen som genomförs vart fjärde år. Nämnden ansvarar även för exempelvis val till Europaparlamentet.

Nämndens uppdrag

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till Europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Valnämnden sammanträder främst året före valår och under valåret.

Valnämndens reglemente

Ledamöter och ersättare

Det finns 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden. Ordförande är Bengt Persson, Socialdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i valnämnden Länk till annan webbplats.

Valnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 19 maj i sammanträdesrummet Bjälken på Tillväxthuset i Sävsjö.

Ersättare meddelas för kännedom.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från av Länsstyrelsen anordnat möte om RKR-val
 5. Säkerhetsfrågor
 6. Rapport om rekrytering av röstmottagare
 7. Arvoden till röstmottagare
 8. Extern information om valet och kontaktvägar till kommunen
 9. Tjänst från Postnord
 10. Beslut om ”onsdagsräkningen”
 11. Utlägg av valsedlar
 12. Eventuellt möte med ordförande och vice ordförande för distrikten
 13. Övriga frågor

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Bengt Persson, Socialdemokraterna
bengt.persson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.