Lyssna på sidan Lyssna
Svart ordförandeklubba på ett träbord

För dig som är politiker

Här samlar vi information som riktar sig till dig som är politiker i Sävsjö kommun gällande ersättningar och hur du gör om du vill avsluta ett politiskt uppdrag, med mera.

Ersättningen utgår ifrån Sävsjö kommuns reglemente för ersättningar för förtroendevalda Pdf, 253.5 kB. under mandatperioden 2022-2026. Beloppet utgår ifrån årets aktuella inkomstbasbelopp. Det uppdaterade reglementet gäller från och med 1 januari 2023.

Politiker har rätt till arvode för sammanträde, beredningar och justering av protokoll med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, revisorsammanträden, bolagstyrelser och kommunalförbund. Du som politiker kan också få arvode för deltagande i förrättning. En förrättning innebär att du deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden.

Du kan också få ersättning för:

 • ersättning för förlorad arbetsinkomst,
 • ersättning för förlorad pensionsförmån,
 • ersättning för förlorad semester,
 • resersättning,
 • ersättning vid barntillsyn eller tillsyn av svårt sjuk.
 • traktamente.

Belopp för år 2022 enligt inkomstbasbelopp

En politiker får 213 kronor i sammanträdes- och förrättningsarvode per timme av ett sammanträde och 106,5 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1704 kronor per dag.

För justering av protokoll får du 106,5 kronor som schablonbelopp.  

Blanketter

Här finner du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning:

Blankett för ersättning till förtroendevalda för barntillsyn med mera Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Pdf, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst när du är företagare Pdf, 67.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanträden förtroendeuppdrag Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill avsluta eller anmäla ett politiskt uppdrag så kan du använda vår e-tjänst Politiska uppdrag - Anmälan eller avsägelse. Länk till annan webbplats. Vi vill att du i första hand använder e-tjänsten. E-tjänsten kräver bank-ID.

Saknar du Bank-ID och vill avsäga dig ett politiskt uppdrag kan du lämna in en blankett som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Skicka in den till kommunkansliet med fysisk underskrift.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdrag (ej skrivbar)  Pdf, 130.6 kB.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdrag (skrivbar PDF) Pdf, 136.1 kB.

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna verktyg som du lånat från kommunen, exempelvis digitala enheter och taggar (passerbrickor för att komma åt lokaler i kommunen). Du lämnar in detta till din nämndsekreterare.

När du blir utsedd till ett politiskt eller annat förtroendemannauppdrag i Sävsjö kommun samlar kommunkansliet in följande uppgifter om dig:

 • namn,
 • personnummer,
 • politisk tillhörighet,
 • telefonnummer/mobilnummer,
 • adress,
 • mejl.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter vilar på allmänt intresse.

Vi samlar in uppgifterna för att du ska kunna utföra ditt politiska uppdrag i kommunen och för att kommunen ska kunna betala ut arvoden till dig.

Dina personuppgifter kan komma att delas mellan förvaltningarna i den politiska administrationen och för arvodesutbetalning. Vi publicerar ditt namn, politisk tillhörighet samt offentlig mejladress (kommunal mejl) i vårt förtroendemannasystem på vår webbplats savsjo.se. Vi hänvisar till allmänt intresse som rättslig grund.

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES.

Läs mer om personuppgiftsbehandlingar på savsjo.se om du har frågor eller vill lämna klagomål.

Om du vill besöka Kommunalhuset utanför kontorstid för exempelvis möten så har du möjlighet att hämta ut en tagg.

Styrdokument

Här kan du hitta de styrande dokument som styr kommunens verksamhet.


Till reglementen och delegationsordningar

Kontakt

Kommunkansli

kansli@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö