Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala bolag

Ibland kan kommunal verksamhet drivas som ett bolag istället för att vara en förvaltning. Bolaget kan ägas helt eller delvis av kommunen. Det är kommunfullmäktige som bestämmer över den del av bolaget som kommunen äger.

Kommunfullmäktige bestämmer målen

Kommunfullmäktige beslutar om mål för det kommunala bolaget genom bolagsordningen och beslutar även om frågor av större vikt. Det kommunala bolaget ansvarar därmed för sin verksamhet mot kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets styrelse. Styrelsen utser i sin tur en verkställande direktör (VD) som leder bolagets skötsel och drift.

Sävebo AB är ett bostadsföretag med drygt 400 lägenheter. Sävebo AB ägs helt av Sävsjö kommun. VD för bolaget är Urban Blücher.

Webbplats för Sävebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter (ersättare).

Se ledamöter och suppleanter i styrelse för Sävebo AB i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Urban Blücher
0382-152 42

Bolagets uppdrag är att bygga och hyra ut lokaler för industri, hantverk, tjänsteföretag och försäljning. AB Sävsjö Industribyggnader ska aktivt arbeta för att hitta lösningar både när det gäller nyetableringar av industri- och tjänsteföretag och utveckling av befintliga företag.

VD för bolaget är Urban Blücher.

AB Sävsjö Industribyggnader ägs helt av Sävsjö kommun.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter (ersättare).

Se ledamöter och suppleanter i styrelsen för AB Sävsjö Industribyggnader i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Urban Blücher
0382-152 42

SavMans mål är att verka för att ge samtliga företag, offentliga förvaltningar och privatpersoner möjlighet till bredbandskommunikation genom leverans av tekniklösningar och tjänster. VD är Bo Dahl.

Sedan år 2003 ägs SavMan AB helt av Sävsjö kommun.

Webbplats för SavMan AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter (ersättare). Tre ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige och ytterligare två ledamöter och två suppleanter föreslås av
Sävsjö Näringsliv AB.

Se ledamöter och suppleanter för Savman AB i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bo Dahl
0382-152 38

Sävsjö Näringslivs AB, SNAB, ägs till femtio procent av Sävsjö kommun och till femtio procent av Sävsjö Näringslivsförening som representerar näringslivets ägarandel. Bolaget ska bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat.

VD är Patrick Blomqvist.

Webbplats för Sävsjö Näringslivs AB.

Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter varav sex representeras av näringslivet och tre från Sävsjö kommun.

Se ledamöter och suppleanter för Sävsjö Näringsliv AB i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats.  Länk till annan webbplats.

Kontakt

info@snab.nu
0382-57 72 00

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Sävsjö AB ägs av både Njudung Energi Vetlanda AB och Sävsjö Kommun. VD är Marcus Tingvall.

Koncernen har hand om vatten, energi och avlopp.

Webbplats för Njudung Energi AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Se ledamöter och suppleanter för Njudung Sävsjö Energi AB. Länk till annan webbplats.  Länk till annan webbplats.

Kontakt

info@njudung.se
0383-76 38 00

Stockarydsterminalen AB är ett samägt bolag mellan Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Den är en av landets främsta, fullt elektrifierade, terminaler och därmed en attraktiv avlänkningspunkt utmed södra stambanan.

Webbplats för Stockarydsterminalen AB Länk till annan webbplats.

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter.

Kontakt

VD: Anders Brogård
mobil: 0761-280 310
anders@savsjotrp.se

Smålands Bredband AB, SBAB, ägs av följande bolag: Eksjö Energi AB, Eksjö, Citynätet i Nässjö AB, Nässjö, SavMan AB, Sävsjö, samt Vetlanda Energi & Teknik AB, Vetlanda, som i sin tur ägs av respektive kommun, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Bolaget förmedlar bredbandsförbindelser inom de fyra berörda kommunerna. Bolagets kunder är i huvudsak operatörer som i sin tur säljer tjänster till företag, offentlig verksamhet och privatpersoner i Sävsjö och Vetlanda. SBAB säljer alltså inte tjänster direkt till privatpersoner och kunder.

VD för bolaget är Frank Gunnarsson.

Styrelse

En ordinarie ledamot och en personlig suppleant vardera beslutas av Njudung Energi AB, Eksjö Energi AB, Citynätet i Nässjö AB.

Se ledamöter och suppleanter för Smålands Bredband AB (Sävsjö kommuns representanter). Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

info@smalandsbredband.se

Bolaget ägs gemensamt av SavMAN AB och Vetlanda Energi och Teknik AB.

Bolaget driver och underhåller IT-infrastrukturnätet samt säljer fiber och andra tjänster till såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänheten.

VD för bolaget är Bo Dahl.

Styrelse

Styrelsen består av ledamöter och suppleanter (ersättare) från både Sävsjö och Vetlanda kommuner. Två ordinarie ledamöter och två suppleanter beslutas av Njudung Energi AB.

Se ledamöter och suppleanter för Sävsjö-Vetlanda fiber AB (Sävsjö kommuns representanter). Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bo Dahl
0382-152 38

Sävsjö skyttecenter drivs som en ekonomisk förening. Sävsjö SkytteCenter stöds av de stora skytteförbunden som också, genom bildandet av en ekonomisk förening, står för driften av anläggningen.

Webbplats för Sävsjö skyttecenter. Länk till annan webbplats.

Styrelse

Se ledamöter och suppleanter för Sävsjö skyttecenter. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.