Lyssna på sidan Lyssna

Stöd vid kriser

POSOM-gruppen

I Sävsjö kommun finns en POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser eller ovanliga händelser. POSOM-gruppen  är ett stöd för enskilda eller grupper vid olyckor eller katastrofer och består av många yrkeskategorier från olika samhällsfunktioner men också av frivilliga personer som vill göra en medmänsklig insats.

POSOM-gruppen kan arbeta på flera sätt. Dels med professionell krishantering och dels med medmänskligt omhändertagande.

Människor som drabbas av eller bevittnar en olycka kan vara i behov av stöd och hjälp i större eller mindre omfattning.

Det är Socialstyrelsen som bland annat genom erfarenheterna av Estoniakatastrofen 1994 och diskobranden i Göteborg 1998 uppmärksammade behoven av psykiskt och socialt stöd och gick ut med rekommendationer till kommunerna att se till dessa behov.

Initiativ till kontakt med POSOM-gruppen kan tas av

  • inre befäl,
  • chef Individ- och familjeomsorgen,
  • jourhavande insatsledare,
  • medlem ur POSOM-gruppen ledningsfunktion.