Lyssna på sidan Lyssna

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs socialnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för socialnämnnden är Kerstin Hvirf från Socialdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Socialnämndens sammanträde

I filen finner du ärendelista till socialnämnden sammanträde.

Socialnämnden den 12 maj 2024 Pdf, 132.2 kB.

Sammanträdestider 2024

Socialnämnden har sammanträden som består både av beredningsärenden och beslutsärenden.

Socialnämnden sammanträder onsdagar klockan 08.30

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 31 juli
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Socialnämndens presidium/utskott sammanträder onsdagar kl 13:30

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 31 juli
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Kerstin Hvirf, Socialdemokraterna
kerstin.hvirf@savsjo.se

Nämndsekreterare

Marie Netz
0382-154 59