Lyssna på sidan Lyssna

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn och unga som av olika andledningar behöver bo i ett annat hem än sitt eget för en kortare eller längre tid.

Vad innebär det att vara familjehem?

Ett familjehem ska ge barnet trygghet, omsorg och kärlek. Familjehemmet ska inte ersätta barnets föräldrar utan vara ett komplement till dem. Det är därför mycket viktigt att barnet behåller kontakten med sina föräldrar och att familjehemmet underlättar kontakten med barnets familj.
För att en familjehemsplacering ska bli bra krävs ett gott samarbete mellan

 • familjehemmet
 • barnets föräldrar
 • socialtjänsten

När ett barn placeras i ett familjehem är målet att barnet så småningom ska kunna flytta tillbaka till sina föräldrar men det är inte alltid möjligt. Detta innebär att det är svårt att säga hur lång tid barnet kommer stanna. Ibland rör det sig om några månader och ibland stannar barnet kvar i familjehemmet under hela sin uppväxt.

Som familjehem har ni regelbunden kontakt med en familjehemssekreterare som handleder er i ert uppdrag som familjehem.

Som familjehem får ni ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Det kan bero på:

 • att föräldrarna lider av någon sjukdom
 • att föräldrarna har missbruksproblem
 • andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen

Det kan också röra sig om ungdomar som på grund av missbruk eller kriminalitet behöver komma till en annan miljö under en tid. Ibland kan relationsproblem och konflikter i familjen innebära att barnet och föräldrarna behöver komma ifrån varandra för en tid.

Ibland kan släktingar eller andra närstående bli familjehem men om detta inte är möjligt behövs det andra familjer som för en kortare eller längre tid kan ge barnet den kärlek och omsorg som behövs för att barnet ska få förutsättningar att fortsätta utvecklas och må bra.

Eftersom barn är olika och har olika behov finns det också behov av olika sorters familjehem. Det kan till exempel vara:

 • på landet eller i stan
 • i hus eller i lägenhet
 • ensamstående
 • gift eller sambo
 • med eller utan barn

Det viktiga är att barnen kommer till trygga hem med stabila, omsorgsfulla vuxna som kan ge barnen kärlek, tid och engagemang.

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om du vill ha mer information och är intresserad av att bli familjehem får du gärna skicka in en intresseanmälan till familjehemsresursen. Intresseanmälan till familjehemsresursen hittar du här Intresseanmälan till Familjehemsresursen kan du göra här. Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Familjehemsresursen på telefon 010-241 54 44 och via mejl familjehemsresursen@rjl.se.

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms i dialog med er om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen. Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor och vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Här hittar du familjehemsresursens hemsida Familjehemsresursens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Öppettider för receptionen

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Telefontider för handläggare

Handläggare för barn och unga har telefontid vardagar klockan 08.30-09.30. Övrig tid är du välkommen att ringa till socialförvaltningens växel.

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret 112.