Lyssna på sidan Lyssna
Ett guldmynt

Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningen är en översikt och utvärdering av hur kommunens ekonomi ser ut och hur kommunstyrelsen, nämnder och bolag har bedrivit sin verksamhet under det senaste året.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver den verksamhet som har bedrivits inom kommunkoncernen (kommunstyrelsen, nämnder och bolagens styrelser) under det gångna året. Den beskriver det gångna årets resultat och ekonomiska situation och även hur väl verksamheterna har uppnått sina mål.

Vi publicerar de senaste fem årens årsredovisningar.

Årsredovisning år 2022 Pdf, 3.1 MB.

Årsredovisning år 2021 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning år 2020 Pdf, 2.8 MB.

Årsredovisning år 2019 Pdf, 3.5 MB.

Årsredovisning år 2018 Pdf, 3 MB.

Årsredovisning år 2017 Pdf, 1.9 MB.

Delårsrapporter

Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisas en delårsrapport per augusti varje år.

Delårsrapport år 2022 Pdf, 2.5 MB.

Delårsrapport år 2021 Pdf, 3.4 MB.

Delårsrapport år 2020 Pdf, 9.9 MB.

Delårsrapport år 2019 Pdf, 6.1 MB.

Delårsrapport år 2018 Pdf, 3.6 MB.

Delårsrapport år 2017 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelse

Kommunens revisorer har i uppdrag att granska årsredovisningen och delårsrapporter. Revisorerna överlämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när årsredovisningen för Sävsjö kommun beslutas.

Revisorerna tar i revisionsberättelsen ställning till om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen eller nämnder kan beviljas eller om anmärkning riktas mot kommunstyrelse eller nämnd. 

Verksamhetsindikatorer

Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 att följa utvecklingen av ett antal verksamhetsindikatorer.

Val av indikatorer har gjorts med utgångspunkt i utvecklingsstrategin. Här finns en stark koppling till arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden, agenda 2030, visionen och de övergripande målen. Verksamhetsindikatorerna följer samma gruppindelning som kommunens kvalitet i korthet, dvs barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö. Här finns också indikatorer som speglar en attraktiv arbetsgivare samt några viktiga ekonomiska nyckeltal.

De flesta indikatorer har vi rådighet över men det finns också indikatorer som bedöms viktiga att följa utvecklingen av även om vi inte har full rådighet över dem.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar och budgetdagar och i årsredovisningen.

Uppdaterad uppföljning augusti verksamhetsindikatorer delårsbokslut 2022. Pdf, 714.3 kB.

Indikatorerna uppdateras löpande och går att följa i statistikdatabasen www.kolada.se Länk till annan webbplats. för egna jämförelser och analyser.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
ekonomi@savsjo.se