Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens förmåga att hantera olyckor.

För varje ny politisk mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram antas. I Sävsjö kommun har handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 antagits av kommunfullmäktige.

Läs handlingsprogrammet på savsjo.se Pdf, 2.2 MB..

Trygghetsbokslut för år 2021

Trygghetsbokslutet Pdf, 2.9 MB. är en årlig uppföljning av målen i Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet 2020-2023. Programmet innehåller åtta målområden (där olyckor är delat i två mål) som kommunfullmäktige enats kring och som samordnas av räddningstjänsten.

Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet och kunna visa måluppfyllelsen.

Åtta målområden

  • Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av självdestruktiv handling ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet fallolyckor som resulterar i slutenvård hos personer som är 65 år och äldre ska minska med minst en procent under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av trafikolyckor ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med2016–2019.
  • Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska i Sävsjö kommun under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet brott som sker i offentlig miljö i Sävsjö kommun ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • En övad krigsorganisation ska skapas i kommunen där personal är säkerhetsklassad och krigsplacerad.
  • Säkerhetsarbetet ska minimera negativa konsekvenser av olyckor, skador och störningar för kommunens personella, fysiska och immateriella tillgångar.
  • Sävsjö kommun ska arbeta långsiktigt för att skapa ett robust samhälle som aktivt kan möta klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Kommunen ska ha en bättre krishanteringsförmåga genom övning.

Länk till Trygghetsbokslutet för 2021. Pdf, 2.9 MB.