Lyssna på sidan Lyssna

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är arter som inte hör hemma i vår natur eller i våra trädgårdar. De kan hota att konkurrera ut inhemska arter och är därför negativa för den biologiska mångfalden. Några vanliga arter är gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka och parkslide.

Den invasiva arten parkslide. Är en bladig växt som lätt sprider sig och behöver bekämpas.

Håll utkik efter invasiva arter

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte:

 • importeras,
 • säljas,
 • odlas,
 • födas upp,
 • transporteras,
 • användas eller bytas,
 • släppas ut eller hållas levande.

I Jönköpings län finns i nuläget fem arter från EU-listan: jätteloka, gul skunkkalla, jättebalsamin, smal vattenpest och signalkräfta.

På Länsstyrelsen webbplats hittar du mer information om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats. och vad kan du göra för att stoppa och förhindra spridning av invasiva främmande arter i din närhet.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta hela listan av arter som finns i Sverige. Du kan se bilder på dem så att du lär dig känna igen dem. Här hittar du även information om vad du ska göra med dem om du hittar dem. Gå till naturvardsverket.se och deras sida om invasiva arter. Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker en invasiv art

 • Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten.
 • Lokalisera invasiva främmande växer och ta bort dem. Var noga så att du får bort hela växten, framförallt frön och rotdelar.
 • Kompostera inte invasiva arter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
 • Elda upp på egen tomt (OBS! Gäller utanför detaljplanerat område samt när det inte råder eldningsförbud).
 • Lämna växterna på återvinningscentralen i Flishult. Växterna ska placeras i dubbla och väl förslutna säckar. Det är viktigt att skilja avfallet från vanligt trädgårdsavfall. Fråga personalen på plats var du ska slänga dina invasiva växter. Endast växtdelar får lämnas, ej jordmassor som grävts upp.
 • Du som fastighetsägare har en skyldighet att bekämpa invasiva arter.
 • Rapportera på artfakta.se/rapportera Länk till annan webbplats. om du hittar invasiva arter i naturen.
 • Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark blir vi tacksamma om du skickar en anmälan genom e-tjänsten "Synpunkt Sävsjö" Länk till annan webbplats.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.