Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2022

Beredning- och beslutssammanträden

 • 26 Januari
 • 2 Mars
 • 6 April
 • 18 Maj
 • 21 Juni
 • 24 Augusti
 • 21 september
 • 19 Oktober
 • 16 November
 • 14 December

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 18 maj 2022, kl 13,00


Plats: Tillväxthuset, Bjälken

Beslutsärende

 1. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelistan
 4. Utdömmande av vite, enskilt avlopp
 5. Ansökan om förhandsbesked
 6. Ansökan om strandskyddsdispens
 7. Ansökan om strandskyddsdispens
 8. Ansökan om strandskyddsdispens
 9. Ansökan om strandskyddsdispens
 10. Ansökan om strandskyddsdispens
 11. Bygglovsansöksn för tillbyggnad av industribyggnad
 12. Föreläggande om att genomföra bullerutredning
 13. Månadsrapport mars
 14. Skrivelse angående ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter
 15. Redovisning av delegationsbeslut
 16. Informationsärende
 17. Ev övriga ärenden

 
Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.