Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för miljö, livsmedel- och byggfrågor.

Nämndens uppdrag

I verksamheten ingår bland annat lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2023

 • 1 februari
 • 8 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • Tisdag 20 juni
 • 30 Augusti
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens beredande möte den 4 oktober, 2023 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Bjälken

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelistan
 3. Genomgång av beredande ärende för nämndens ledarmöter
 4. Information av jurister angående lagstiftningen kring allmän platsmark
 5. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad
 6. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad
 7. Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus
 8. Ansökan om komplementbyggnad av personal- och förrådsbyggnad
 9. Ansökan om bygglov för tillbyggnad
 10. Anmälan om upphörande av serverigstillstånd
 11. Reducerina av årlig miljöavgift
 12. Föreläggande med vite om provtagning av bassängbad
 13. Upphävande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 14. Myndighetsförvaltningens delårsrapport
 15. Myndighetsnämndens verksamhetsplan för 2024
 16. Redovisning av delegationsbeslut
 17. Meddelande
 18. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

På grund av bestämmelser i GDPR lägger inte myndighetsnämnden upp protokoll för mandatperioden 2022-2026. Vill du läsa ett beslut eller hela protokollet? Kontakta myndighetsförvaltningen på miljobygg@savsjo.se eller ring kommunens växel 0382-15200 för att bli kopplad till myndighetsförvaltningen.