Lyssna på sidan Lyssna

Höglandets familjerätt

Höglandets familjerätt är en gemensam verksamhet inom Höglandsförbundet och finns i Eksjö. Familjerätt arbetar med socialtjänstens område familjerätt. I arbetet ingår bland annat samarbetssamtal, adoptioner, fastställande av faderskap och utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Den som vill adoptera ett barn ska ansöka om medgivande till adoption hos Höglandets familjerätt. Hos Höglandets familjerätt gör en socialsekreterare en utredning av de som vill adoptera. Utredningen blir ett underlag för socialnämnden, som fattar beslut om medgivande (du får adoptera) eller avslag (du får inte adoptera).

Adoption av utländskt barn

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste gå en särskild föräldrarutbildning innan socialnämnden kan fatta beslut. Utbildningen tillhandahålls av Höglandets familjerätt. För mer information om hur det går till att adoptera, vänd dig i första hand till Höglandets familjerätt.

Internationella adoptionsfrågor

På Statens myndighets hemsida Länk till annan webbplats., internationella adoptionsfrågor hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor när du går i adoptionstankar.

Är barnets mor/förälder ogift vid barnets födelse ska föräldraskapet fastställas och bekräftas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Bekräftelse kan ske även före barnets födelse.

Du lämnar din bekräftelse gällande föräldrarskapet enkelt via Skatteverkets e-tjänst, vilket ska ske under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Bekräftelsen kan lämnas via dator eller mobil.

Om ingen bekräftelse har skickats under de första 14 dagarna så finns det möjlighet att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet på socialkontoret i Sävsjö. Familjerätten får automatiskt upplysningar från skattemyndigheten om barn som föds av ogifta mödrar. Modern kontaktas då per brev av individ- och familjeomsorgen.

Om du vill läsa mer om Skatteverkets e-tjänst så hittar du informationen på deras egen webbplats:
Bekräfta att du blivit förälder - Skatteverket Länk till annan webbplats.

Till Höglandets familjerätt kan du som förälder vända dig till i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge.

I samband med en separation/skilsmässa ska alla inblandade; föräldrar, socialtjänst och domstolar fatta beslut utifrån barnets bästa.

Föräldrarna har möjlighet att gemensamt avtala om vårdnad, boende och umgänge under förutsättning att de är överens. Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Är föräldrarna oeniga avgör domstol dessa frågor.

Vill du ha hjälp med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till Höglandets familjerätt.

Liten flicka håller blomblad i handen.

Kontakt

Höglandets familjerätt

575 80 Eksjö
Höglandets kommunalförbund
0381-67 95 00

Webbplats

Hoglandet.se/sidor/familjeratt Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Prästängsvägen 4
2:a våningen 575 80 Eksjö