Lyssna på sidan Lyssna

Agenda 2030 och de globala målen

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.

De globala målen är riktlinjer för det gemensamma arbetet med att nå balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Det övergripande syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Agenda 2030 innebär för Sävsjö kommun en vägledning i att arbeta lokalt med ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen.

Mer information om de Globala målen, lokalt i Sävsjö, hittar du i ett av numren av vår tidning Tillsammans. Pdf.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här: Länk till http://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats. webbplats.

I filmen ifrån Youtube kan man få se utmaningarna i Jönköpings län, kopplade till Agenda 2030.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16