Lyssna på sidan Lyssna

Vårt miljömålsarbete

Sävsjö kommun är en Ekokommun och är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner, Sekom. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till ett nätverk bestående av ett stort antal andra svenska kommuner och landsting för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Sekom arbetar även med att påverka beslutsfattare i en mer hållbar riktning.

Sveriges ekokommuners webbplats: Länk till annan webbplats.

Som Ekokommun finns även ett antal gemensamma nyckeltal. Nyckeltalen används för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna. Här kan du se hur Sävsjö kommun ligger till: http://sekom.miljobarometern.se/ Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna webbplats: http://sverigesmiljomal.se/ Länk till annan webbplats.

Sävjsö kommuns uppdrag när det gäller arbetet för att nå Sveriges miljömål sker genom länets olika åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser.

Läs mer om de olika åtgärdsprogrammen och de åtgärder som kommunen arbetar med på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2017 har Sävsjö kommun redovisat sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Genom att lyfta in hållbarhetsinformation i årsredovisningen vill Sävsjö kommun på ett transparent sätt berätta varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om i aktuell årsredovisning på sidan årsredovisningar och delårsrapporter.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16