Lyssna på sidan Lyssna

Anmälningspliktiga verksamheter

För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom myndighetsnämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbunden tillsyn.

De verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är hygieniska verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta, bassängbad, solarium och förskolor samt skolverksamhet upp till gymnasienivå.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar. Anmälan måste göras till myndighetsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan uteblir får man betala en miljösanktionsavgift.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. Genom att du anmäler din verksamhet får myndighetsnämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs

Till bassängbad räknas bland annat simhallar, bubbelpooler, plaskdammar, bubbelpooler och badtunnor som är öppna för allmänheten eller som används av många människor.

Folkhälsomyndigheten har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. För bassängbad utan vattenreningssystem gäller de allmänna råden i tillämpliga delar.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens handbok – Bassängbad hälsorisker, regler och skötsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsplikten gäller för verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Detta gäller verksamheter där skalpell, akupunkturnål, lansett, tatuerings- och piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används. Om man slarvar med hygienen kan den som behandlas få olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärr. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) och en handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Råden tar upp rutiner vid ingrepp och behandling, instrument och redskap, lokalens utformning och egenkontroll. Handboken fungerar som vägledning för verksamhetsutövare. Råden och handboken omfattar även verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som tänker starta upp en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier. Från och med den 1 september 2018 gäller 18-årsgräns på att sola solarium. För att säkerställa att ingen under 18 år solar solarium kan du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller använda en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida – Regelverk för solariesalonger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt miljöbalken är det anmälningsplikt att starta och driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter. Myndighetsförvaltningen gör ett tillsynsbesök i samband med anmälan för att kontrollera att lokalen uppfyller kraven.

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och frittidshem Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Följande är exempel på verksamheter som inte behöver anmälas men som ändå omfattas av miljöbalkens regler och myndighetsförvaltningens tillsyn.

 • Campinganläggning
 • Idrottsanläggning
 • Hotell och pensionat
 • Vandrarhem
 • Frisör
 • Gymanläggning
 • Hudvård
 • Massage
 • Nagelbyggnad
 • Sjukgymnastik
 • Strandbad
 • Vårdboende

Innan du startar verksamhet kan du kontakta myndighetsförvaltningen för att få reda på vilka lagar och krav som kan komma att gälla. Oftast blir det både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress: Odengatan 55

Postadress: Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.