Lyssna på sidan Lyssna

Temperatur i kranvattnet

Bakterien Legionella är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. Legionellabakterier växer till i stillastående vatten och trivs i temperaturer mellan +18 °C och +45 °C.

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Risken för tillväxt av legionellabakterier i ett tappvattensystem kan minskas genom att vattentemperaturen hålls vid minst 60 °C i varmvattenberedaren och minst 50 °C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Viktor Hilber
0382-152 83