Lyssna på sidan Lyssna

Information om fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt

Det finns riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län och dessa har antagits av myndighetsnämnden.

Myndighetsförvaltningen kan inte godta följande, vare sig för privatfordon eller yrkesfordon:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylkt.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande kan man godta för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte upplåta mark för sådan fordonstvätt.

Inom vattenskyddsområde gäller strängare villkor.

Okontrollerade fordonstvättar påverkar vår omgivande miljö och vår hälsa negativt. Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen ut med avloppsvattnet. Vid okontrollerade fordonstvättar kan olämpliga ämnen anrikas i mark, ytvatten, grundvatten och även till luft (tvättkemikaliers aerosoler).

För tvätt av fordon hänvisar myndighetsförvaltningen till en fordonstvättanläggning. Myndighetsförvaltningens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar som därmed säkerställer att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.

Riktlinjer för fordonstvättar Pdf, 646.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60