Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning

Slam och latrin innehåller bakterier och smittämnen och måste tas om hand för att inte sprida föroreningar. Kommunens renhållningsentreprenör, Kretslopp Sydost, sköter slamtömning och hämtning av latrin.

Slamtömning ska ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar men ytterligare tömning kan behöva göras vid behov och efter särskild beställning. Om du har frågor kring tömning eller vill beställa fler tömningar än den årliga, kontakta Kretslopp Sydost.

Kretsloppsydost.se Länk till annan webbplats.

Längre tömningsintervall

Myndighetsförvaltningen kan bevilja dispens för slamtömning vartannat år om vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är anslutet till en avloppsanläggning och belastningen är liten och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Eget omhändertagande av slam

Myndighetsförvaltningen kan bevilja eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning under förutsättning att vissa kriterier uppfylls och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress: Odengatan 55

Postadress: Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör

Rana Altheab
0382-152 60