Lyssna på sidan Lyssna

Information om utförd tillsyn på Aktiv Kemi

Publicerad:

I slutet av april genomfördes tillsyn av fastigheten Rörvik 1:187, även kallad Aktiv Kemi, efter anmälningar och klagomål från boende i Rörvik. Tillsynens genomfördes gemensamt av olika sakkunniga inom kommunen och räddningstjänsten.

Invändigt fann man fastigheten i dåligt skick och gjorde bedömningen att den är olämplig att vistas i. Den yttre miljön var ovårdad men i något bättre skick, med undantag från en öppen brunn utan lock. Sammantaget är bedömningen att olika delar av fastigheten utgör en fara för allmänheten. Fastighetsägaren har blivit ålagd att åtgärda bristerna snabbt och detta gjordes den 13 maj.

En tillsyn är en del av en process där olika lagstiftningar samverkar. Respektive myndighet hanterar ärendet utifrån den lagstyrda processen. Ett bra samarbete med fastighetsägaren förenklar processen.

Det är viktigt att påpeka är att Rörvik 1:187 är en privatägd fastighet. Att gå in i en privat fastighet är olagligt. Allmänhet, boende och personal vid Rörviks skola uppmanas att informera barn och ungdomar om att det är förbjudet att vistas i eller omkring fastigheten, dels för att det finns fysiska faror där men även för att det kan finnas eventuella hälso- och miljöskadliga ämnen som i nuläget inte kartlagts fullt ut. Det är föräldrars skyldighet att hålla sina barn och ungdomar borta från fastigheten.

Sävsjö kommun uppmanar allmänheten att snarast polisanmäla och rapportera överträdelse och intrång på den igenbommade fastigheten.

Vid frågor kontakta myndighetsförvaltningen

miljobygg@savsjo.se