Lyssna på sidan Lyssna

Individuell plan

I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat ska du erbjudas en så kallad individuell plan. Du kan alltid begära att få en individuell plan.

Syftet med planen är att du själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras för dig. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen mellan de olika aktörerna är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas tillsammans med den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Planen ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Kontakt

Myndighet vuxna och Myndighet barn

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
Sävsjö Social
0382-154 60

LSS-handläggare

Jennifer Jörgensson
0382-154 25

Telefontid 8.30-9.30

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.