Lyssna på sidan Lyssna

Vad kan du få hjälp med?

Vi tittar på varje individuell situation och lyssnar på dina behov och önskemål. Vi kan erbjuda:

  • stödsamtal till den våldutsatte och eventuella barn samt den som utsätter andra för våld
  • skyddat boende
  • kontakt med andra myndigheter såsom Polisen och Skatteverket angående ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud
  • ekonomisk hjälp för att kunna lämna.

Om du känner att du vill få råd, stöd och hjälp att bygga upp självkänslan så kan du vända dig till socialtjänsten på 0382-154 60.