Lyssna på sidan Lyssna

Informationsblad från Svenska Brandskyddsföreningen

Här hittar du informationsblad från Svenska brandskyddsföreningen som en hjälp på vägen.

Läs mer om anslutningskablar Pdf, 127.5 kB.
Skadade eller klämda anslutningskablar eller sladdar" kan ge upphov till brand, olycka eller driftstopp.

Läs mer om att förebygga brand i hemmet. Pdf, 176.2 kB.
Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Det är oftast slarv som orsakar brand men även tekniska fel. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka bränder.

Läs mer om att köpa skorsten och eldstad Pdf, 278.5 kB.
När du ska köpa skorsten och eldstad är det några frågor du bör ställa dig. Vad ska eldstaden användas till? Trivseleldning eller uppvärmning? Värme snabbt eller ska värme avges hela natten? Ska den användas till matlagning?

Läs mer om bilvärmare Pdf, 211 kB.
Elektrisk bilvärmare är bra för miljön, motorn, föraren och passagerarna.

Läs mer om blinkande lysrör - en brandfara Pdf, 108.3 kB.
Lysrör som blinkar och glödande lysrör kan börja brinna.

Läs mer om brandskydd i flerbostadshus Pdf, 153.7 kB.
Detta blad vänder sig till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och hyresgäster.

Läs mer om brandskydd i fritidshus Pdf, 313.7 kB.
Läs om vad som behövs för ett bra brandförebyggande skydd i ditt fritidshus.

Läs mer om brandvarnare i bostäder Pdf, 379.1 kB.
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. Den kostar mellan 50 och 100 kronor som drivs med ett vanligt batteri och är enkel att montera. Brandvarnaren reagerar mycket snabbt vid rökutveckling och ger en hög larmsignal. Byt batteri i brandvarnaren en gång per år och gärna vid en förutbestämd tidpunkt som exempelvis vid jul.

Läs mer om camping och grillning Pdf, 284.1 kB.
Sommar och sol, camping och grillning. En brasa i natten eller glödbädd för matlagning. Kontrollerad eld är trevlig men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det?

Läs mer om elcentraler Pdf, 123.5 kB.
Elcentraler/proppskåp - en brandfara? Några goda råd om dessa återfinns här.

Läs mer om farliga 3-faskontakter Pdf, 175.2 kB.
Du har väl bytt ut dina gamla flata 3-faskontakter? De kan vara livsfarliga!

Läs mer om fritidsbåtar Pdf, 142.8 kB.
Här får du ett antal grundregler för brandsäkerhet ombord.

Läs mer om fyrverkerier Pdf, 418.4 kB.
Det finns ca 1000 godkända fyrverkeripjäser att välja bland. Kul och festligt, men de måste hanteras med varsamhet.

Läs mer om gasol i husvagnar Pdf, 136.5 kB.Gasol i husvagnar orsakar flera otäcka olyckor varje år.Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet, så undviker du brand och explosion.  

Läs mer om handbrandsläckare Pdf, 477.2 kB.
Vilken handbrandsläckare ska man välja?

Läs mer om insamlade batterier - en brandrisk Pdf, 128.8 kB.
Många människor kastar av miljöskäl använda batterier i behållare på särskilda uppsamlingsplatser. Visste du att det kan vara risk för brand i dessa behållare?

Läs mer om jordfelsbrytare Pdf, 127.7 kB.
Jordfelsbrytare är ett skydd mot personskador och bränder.

Läs mer om linolja Pdf, 128.8 kB.
Linolja kan självantända! Därför måste den behandlas med stor varsamhet.

Läs mer om sophantering Pdf, 314.9 kB.
Det har blivit allt vanligare med bränder i sopkärl och soprum. Bränderna uppstår genom slarv med het aska, cigarettglöd eller självantändning. 

Läs mer om bränder i stall Pdf, 157.1 kB.
Några tip om hur du ska göra om det börjar brinna i stallet.  

Läs mer om starkströmsanläggningar Pdf, 315.1 kB.
Ägaren till en elanläggning är ansvarig för att den sköts och att ingen kommer till skada vid användandet.  

Läs mer om termografi Pdf, 312.3 kB.
Termografi är ett bra komplement till Elektriska Nämndens revisionsbesiktning så att starkströmsanläggningen blir kontrollerad och att felen protokollförs och rättas.  

Läs mer om trådlöst brandlarm Pdf, 136.1 kB.
Fördelar och nackdelar, regler och krav gällande trådlöst brandlarm.

Läs mer om vattensprinklers Pdf, 210 kB.
Ett vattensprinklersystem är ett livslångt, tillförlitligt brandskydd med låg driftskostnad.

Läs mer om vedeldning Pdf, 216.5 kB.
När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand