Lyssna på sidan Lyssna
Fantasia, förskola. Exteriör bild.

Fantasia

Vår profil

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia, en pedagogisk filosofi som står för en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vår verksamhet

Vi arbetar med att ta tillvara och bygga vidare på barnens upptäckter och erfarenheter. Vi försöker ständigt att utveckla och förnya arbetssättet utifrån barnens behov och intressen.
På Förskolan Fantasia arbetar pedagoger som tillsammans med barnen bygger en verksamhet där utveckling och lärande står i fokus. Detta gör vi genom att dokumentera och reflektera kring verksamheten, synliggöra praktiken för barnen, föräldrarna och oss personal.

Vi har tre avdelningar, Knyttet för de yngsta barnen, Tjillevippen för de mellanstora och Filuren för de äldsta barnen.


Kontakt

Förskolan Fantasia

Lillgatan 7
576 32 Sävsjö

Avdelning Filuren

072-146 43 50
0382-154 37

Avdelning Knyttet

072-146 43 33
0382-155 45

Avdelning Tjillevippen

072-146 43 40
0382-155 69

Rektor för Fantasia, Sörgården och Ripan

Irén Hjalte
iren.hjalte@savsjo.se
0382-153 05