Lyssna på sidan Lyssna

Högagärde

Högagärde ligger i Sävsjö och är ett korttidsboende som drivs i kommunal regi. Här finns 8 lägenheter som används för korttidsplats. Boendet är en del av Högliden och ligger i anslutning till vårdcentralen.

På Högagärde arbetar ungefär 11 personer och består av både dag- och nattpersonal. All personal har tystnadsplikt.

Vardagsrehabilitering

Du får i lugn och ro utföra det du klarar självständigt och får hjälp med det du inte klarar självständigt.

Personalen hjälper dig om det behövs att genomföra de träningsprogram som du får utav arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller sjuksköterska.

Aktivering

I anslutning till Högagärde finns en aktiveringslokal med en aktiveringsledare. Här erbjuds både individuella och gemensamma aktiviteter.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsorganisationen inom kommunen ansvarar för insatser av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kontakt

Högagärde korttidsboende

Villagatan 12
576 80 Sävsjö

0382-154 80

Enhetschef Högagärde korttidsboende

Sara Fransén
0382-15483